Klimatyzacja Wentylacja Rekuperacja Pompy Ciepła

Dajemy zdrowy klimat

Teoria klimatyzacja klimark kozienice pompa ciepła

Wentylacja ma za zadanie uzyskanie i utrzymywanie w wentylowanych pomieszczeniach właściwych parametrów powietrza - temperatury, prędkości i czystości. Parametry te mają różne wartości w zależności od pory roku. Ogólnie mówiąc, parametry powietrza, w których człowiek czuje się najlepiej nazywa się parametrami komfortu cieplnego.


Dla lata przyjmuje się:
t = 22 - 25 oC,
fi = 30 - 60%
w = 0,1 - 0,5 m/s

natomiast dla zimy przyjmuje się:

t = 20 - 22 oC,
fi = 40 - 70%
w = 0,1 - 0,3 m/s
 

Brak skutecznej wentylacji, a co za tym idzie jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia. Długotrwałe przebywanie w zanieczyszczonym powietrzu, w pomieszczeniach bez sprawnej skutecznej wentylacji może prowadzić do powstania różnorodnych chorób. Syptomami takich chorób mogą być:
- bóle i zawroty głowy,
- ogóle wyczerpanie,
- osłabienie i mdłości,
- brak możliwości koncentracji,
- stany depresyjne,
- podrażnienie śluzówek oczu, nosa

Wentylację w najprostszy sposób w zależności od tego jak jest realizowana możemy podzielić na:

1. wentylację naturalną - wykorzystuje naturalne zjawiska fizyczne związane z różnicą temperatur powietrza oraz jego gęstością. Możemy tu wyodrędnić:
- wentylacja grawitacyjna,
- aerację,
- infiltrację

2. wentylację wymuszoną (mechaniczną) - wentylacja, gdzie ruch - wymiana powietrza uzyskiwana jest za pomocą urządzeń mechanicznych - wentylatorów, dmuchaw. Wentylację mechaniczną możemy podzielić na:
- wentylację nawiewną,
- wentylację wywiewną,
- wentylację nawiewno - wywiewną.

Jak ważnym elementem w codziennym użytkowaniu pomieszczeń jest wentylacja nikomu nie trzeba tłumaczyć. Sposób jej realizacji pozostawia już jednak wiele do życzenia. Jednym ze szczególnych działów tego zagadnienia jest wentylacja mieszkań i domów. Do niedawna w zasadzie jedynym rozwiązniem jakie spotykało się w mieszkalnictwie była wentylacja grawitacyjna. Z punktu widzenia skuteczności, spełniania ona swoją funkcję dosyć dobrze. Gorzej gdy spojrzy się na efekt ekonomiczny - wraz z powietrzem przez kanały wentylacji grawitacyjnej usuwana jest duża ilość energii. Często spotykanym rozwiązaniem nie do przyjęcia, nierzadko skutkiem którego są zaczadzenia (w przypadku stosowania pieców c.o. na paliwo stałe, pieców gazowych z palnikami atmosferycznymi) jest zasłanianie kratek wentylacyjnych.
W aktualnie budowanych budynkach, gdzie stosowane materiały pozwalają uzyskać przegrody (ściany, dachy, stropy) o bardzo niskich wpółczynnikach przenikalności cieplnej, gdzie stosowana stolarka okienna i drzwiowa jest bardzo szczelna wentylacja grawitacyjna w zasadzie nie działa. W celu zapwenienia jakiejkolwiek wentyalcji rozszczelnia się okna, montuje nawiewniki okienne. W takich budynkach około 50% strat ciepła stanowi ciepło tracone przez wentylację. Łatwiej sobie to uświadomić, gdy spojrzy się na to od strony finansowej. Jeżeli przyjmniemy, że na ogrzanie gazem domu o powierzchni ok. 120 m2, wybudowanego zgodnie z aktualnie obowiązujęcymi standardami cieplnym wydamy 3 000 zł za cały sezon grzewczy, to około 50% tej kwoty stanowi ciepło tracone z powietrzem wentylacyjnym.

Warto w tym momencie zastanowić się na wentylacją mechaniczną (nawiewno - wywiewną) z odzyskiem ciepła czyli tzw. rekuperacją.