Klimatyzacja Wentylacja Rekuperacja Pompy Ciepła

Dajemy zdrowy klimat

Certyfikaty i uprawnienia klimark.pl klimatyzacja kozienice pompa ciepła rekuperacja

Posiadamy:

- certyfikat przedsiębiorstwa w zakresie f-gazów wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
- certyfikaty personalne w zakresie f-gazów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
- uprawnienia energetyczne
- certyfikat klimatyzacji FUJITSU
- certyfikat klimatyzacji FUJI
- certyfikat rekuperacji DANFOSS
- uprawnienia do pomiarów wydajności instalacji wentylacyjnych

- wymagane przepisami prawa wyposażenie - pompy próżniowe, manometry, stacje odzysku, czujniki wycieku,