NIE PRZEGAP

Program CZYSTE POWIETRZE - dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych -
DOPŁATY z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA


Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.