Klimatyzacja Wentylacja Rekuperacja Pompy Ciepła

Dajemy zdrowy klimat

Aktualności

Wiosna 2018,

Czas już pomyśleć o przeglądzie swojego urządzenia. Większość producentów utrzymanie gwarancji udzielonej na swoje urządzenia warunkuje wykonaniem 2 płatnych przeglądów w ciągu każdego roku obowiązywania gwarancji.

Ale jest jeszcze druga strona medalu - nasze zdrowie. Warto o nim pamiętać i warto o nie dbać,Jesień 2018,  

 W całej Polsce ruszył projekt rządowego programu „Czyste powietrze", w którym gminy zapewniają dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

 Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Maksymalna kwota dotacji 

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.


Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: 

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu 
  • docieplenie przegród budynku 
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) 
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

http://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze